Услуги

Услуги

Ние Ви предлагаме:

 


1. Консултиране на компании и публични администрации при разработване на проект за кандидатстване за субсидия:


-  Консултация на клиента за подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове

– Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект
– Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на конкретната програма
– Изготвяне на проекта
– Консултиране на клиента при комплектуване на документите за кандидатстване
– Попълване на всички необходими при подаване на молбата за финансиране документи според критериите на програмата
– Консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта, техническа помощ в процеса на изпълнение на проектите, както и изготвяне на всички необходими отчети.


2. Консултиране при въвеждане на системи за управление:


Стандартите, предназначени за изграждане на системи за управление (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ОНSAS 18001 и др.), съдържат базови за съответния стандарт изисквания. Те могат да бъдат прилагани за различни организации (като вид, размер, продукт и пр.), защото стандартите казват какво трябва да се направи, но не казват как, а това се решава от самата организация в повечето случаи в партньорство с външни специалисти т.е. консултанти.


3. Изработване на уеб  и графичен дизайн, реклама в Google, интернет и външна реклама